BTW Calculator

BTW Berekenen

De BTW calculator staat standaard op 'bedrag inclusief BTW' - bijvoorbeeld als je een bedrag van € 100 invoert met een BTW percentage van 21%, dan is de BTW € 17,36 en het bedrag min de BTW € 82,64. Wil je de BTW berekenen bovenop het bedrag? Vink dan het 'bedrag inclusief BTW' uit.

Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de btw. U betaalt over uw omzet btw aan de belastingdienst. Meestal berekent u deze btw aan uw klanten. Van de inkopen en kosten die u maakt, kunt u de btw aftrekken. Als hulpmiddel bij de administratie hebben we ook een handige rekenmachine.

Uw omzet is de vergoeding die u in rekening brengt voor de goederen en diensten die u levert. Het omzetbedrag is altijd exclusief btw. Afhankelijk van het btw-tarief dat ervoor geldt, betaalt u hierover een bedrag aan btw.

De overheid heft op de verkoop van diensten of producten een belasting: omzetbelasting (BTW) - ook wel 'belasting over de toegevoegde waarde' genoemd. Het hoge tarief van 21% btw wordt gegeven op de meeste producten en op de meeste diensten. Het lage tarief van 6% btw geldt voor levensmiddelen en boeken.

Een ondernemer moet meestal elk kwartaal zelf aangifte doen en het btw bedrag voldoen. Als daarbij een fout wordt gemaakt, kan een suppletieaangifte worden ingediend. Sommige ondernemers doen aangifte per maand of per jaar. Kleinere bedrijven laten soms hun administratie en dus ook hun btw-aangifte doen door een administratie- of accountantskantoor.

In België zijn er bijna 700.000 btw-plichtigen. De tarieven zijn 0%, 6%, 12% en 21%. De opbrengst van de btw wordt geïnd door de Federale Overheidsdienst Financiën en vervolgens verdeeld over de Europese Unie, de federale staat, de gemeenschappen en de sociale zekerheid. Dit gebeurt volgens een vastgelegde verdeelsleutel, de zogenaamde affectatie.