Hypotheek

Vul snel je bruto jaarinkomen in en eventueel van je partner. Je krijgt meteen een indicatie te zien van je maximale hypotheek bedrag - volgens de standaarden van de hypotheek aanbieders. Hypotheek aanbieders gebruiken meestal hun eigen voorwaarden en rente percentages om de maximale hypotheek te kunnen berekenen. Deze bedragen zijn vaak hoger dan volgens de NHG normen en voorwaarden.

Leningvormen

Fiscaal is, zoals geregeld in de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning die inging in 2013, de annuïteitenhypotheek die in 30 jaar volledig wordt afgelost de norm. Een andere toegestane basisvorm is de lineaire hypotheek.

Tot en met 2012 was er een veelheid aan financieringsvormen met extra belastingvoordelen. Voor een deel zijn die sinds 2013 niet meer aantrekkelijk voor nieuwe gevallen. Hypotheekvormen die nog bestaan (en al of niet nog worden afgesloten in nieuwe gevallen):

Sinds 2013 is van kracht de Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2012, kenmerk: FM/2012/1887 M, houdende de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypothecair krediet en regels voor het vaststellen van de maximale hoogte van het hypothecair krediet in verhouding tot de waarde van de woning (Tijdelijke regeling hypothecair krediet). De al eerder bestaande Gedragscode Hypothecaire Financieringen van de Nederlandse Vereniging van Banken zal in verband hiermee worden aangepast.

NHG

De normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) rekenen met een woonquote; hoe hoger het inkomen, hoe groter het deel van het inkomen dat aan woonlasten uitgegeven mag worden. Veel geldgevers werken met dezelfde normen als NHG, of normen die er sterk op lijken. De NHG normen worden online gepubliceerd; geldgevers houden omwille van concurrentie hun normen geheim. Bekend is dat ze allemaal soepeler zijn dan die van de NHG, maar niet precies op welke punten.