Actuele Hypotheekrente - overzicht laagste hypotheekrentes

Hypotheekrente vergelijken

De hypotheekrente is een belangrijke variabele die de huizenprijs beïnvloedt, doordat de hypotheekrente rechtstreeks van invloed is op de maandlasten voor een koper. Een daling van de hypotheekrente leidt doorgaans tot een stijging van de onroerend-goedprijzen, in bepaalde gevallen zelfs tot een vastgoedzeepbel. Een plotselinge stijging van de hypotheekrente leidt dan weer tot het scherp dalen van de prijs van onroerend goed, omdat de effectieve vraag afneemt: nieuwe kopers kunnen een minder hoge hypotheek bekostigen en veel kopers worden gedwongen hun bezit van de hand te doen omdat ze de hogere maandlasten niet meer kunnen bekostigen. Door de sterk gedaalde waarde van de zekerheid betekent dit in de praktijk een dubbele strop voor deze huizenbezitters. Om die reden is het aangaan van hoge hypotheken zeer risicovol.

Beleggingshypotheek

Dit is een aflosvrije lening, met een daaraan verpand effectendepot. Dit kan een door geldnemer zelf opgebouwde beleggingsportefeuille zijn. Het kan ook een belegrekening zijn waar bij aanvang van de lening een storting op wordt gedaan. Bij het aangaan van de lening wordt naast de hypotheekakte ook een akte van verpanding getekend, waardoor de geldnemer niet zonder meer aan het belegde vermogen kan komen.

Een bijzondere variant van deze vorm van beleggingshypotheek laat wél toe dat het belegde vermogen wordt aangesproken. Men veronderstelt dan dat het rendement van de beleggingen zo goed is dat dit deels (naast sparen voor aflossing) kan worden aangewend voor het betalen van de maandlasten. In de praktijk betekent dit dat de beleggingshorizon voor het belegde vermogen aanzienlijk korter is dan bij de levenvariant (de eerste onttrekkingen voor de maandlast vinden al plaats in de eerste maand na aangaan van de lening), zodat het te verwachten rendement op de beleggingen veel lager uitkomt dan wanneer het geld jaren "op de plank kan liggen". Deze risicovolle wijze van woningfinancieren maakt dat de maandlast van de geldnemer direct afhangt van de beurskoersen.

Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een in Nederland een nog steeds veel voorkomende hypotheekvorm die als gevolg van de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning, geen recht geeft op hypotheekrenteaftrek bij nieuwe cases. Aangezien de constructie daarmee zijn aantrekkelijkheid verliest, wordt deze in nieuwe gevallen voor zover bekend niet meer toegepast. Onder voorwaarden geldt een oud geval na oversluiten bijvoorbeeld bij verhuizing nog steeds als oud geval.

Met de spaarhypotheek kon een eigen woning worden gefinancierd. Hij bestaat uit twee delen: 1) een hypothecaire lening en 2) vermogensopbouw voor de uiteindelijke aflossing in de vorm van een speciale verzekering (Kapitaalverzekering Eigen Woning, KEW) of spaarrekening (Spaarrekening Eigen Woning, SEW).

Iemand die een spaarhypotheek heeft, betaalt twee rekeningen: één voor rente over de lening (geen aflossing), en één voor de kapitaalopbouw. De SEW is een vorm van banksparen; de betreffende spaarhypotheek wordt bankspaarhypotheek genoemd. Tot 2008 was banksparen niet mogelijk. Door de woekerpolisaffaire heeft de politiek toen besloten om het banksparen ook toe te staan voor meer transparantie in de kosten.

Levenhypotheek

De levenhypotheek is één van de vele hypotheken die Nederlanders kunnen afsluiten voor de financieren van hun eigen woning. De levenhypotheek is een hypotheek met risico en kan fiscaal voordeel opleveren.

De levenhypotheek is een financieel handelswaar dat bedacht is om het productaanbod te verbreden. Het heeft verschillende kenmerken die inspringen op de fiscale mogelijkheden in het Nederlandse belastingstelsel. Het heeft zo zijn voordelen als nadelen.

Zoals gezegd maakt de levenhypotheek gebruik van fiscale voordelen in het belastingsysteem. Eén voordeel dat benut kan worden is dat er gedurende de looptijd van de hypotheek er maximaal gebruik wordt gemaakt van de hypotheekrente-aftrek. Bij de levenhypotheek werkt dit voordeel als volgt. Doordat er gedurende de hele looptijd van de hypotheek niet wordt afgelost, blijft de te betalen hypotheekrente maximaal. De hypotheekrente kan van de inkomstenbelasting maximaal afgetrokken blijven worden zodat er een maximaal fiscaal voordeel bestaat op dit vlak. Op zich is de levenhypotheek hier niet zo uniek in. Bij de aflossingsvrije hypotheek gebeurt hetzelfde. Wat de levenhypotheek wel uniek maakt is dat het ook gebruik maakt van een ander fiscaal voordeel. Het heeft hier ook zijn naam aan te danken. Bij de levenhypotheek wordt er naast de te betalen hypotheekrente, ook premie afdragen t.b.v. een levensverzekering. Deze levensverzekering biedt de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijk te sparen. Voorwaarde is dan wel dat de levensverzekering wordt gebruikt om de hypotheek mee af te lossen.

Het sparen van vermogen kan natuurlijk ook op een eigen rekening-courant of spaarrekeningen. De levenhypotheek biedt echter de mogelijkheid om te profiteren van het feit dat er over het opgebouwde vermogen in de levensverzekering geen vermogensbelasting hoeft te worden betaald. Dit voordeel wordt bij de Belastingdienst "kapitaalverzekering eigen woning" genoemd. Over het opgebouwde kapitaal en de rente die je daarover vangt hoef je geen belasting te betalen. Dit vermogen hoe je dus ook niet bij je jaarlijkse Belastingaangifte op te geven bij de Belastingdienst. Er hoeft dus geen 1.2% vermogensbelasting worden betaald. Wanneer vervolgens de looptijd van de hypotheek verloopt, hoeft er over de uitkering van de kapitaalverzekering voor de aflossing van de hypotheek, ook geen belasting worden betaald op basis van de "vrijstelling kapitaalverzekering eigen woning". In 2011 is dat €151.000 euro en voor partners het dubbele. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de hypotheekschuld tenminste net zo hoog is. Anders dient er alsnog belasting betaald te worden over het gedeelte dat hierboven ligt.