?
 %
?
 %

Wat is het percentage toename / afname


 %

Procenten Uitrekenen

Stel je voor, je hebt een taart gekocht voor jou en je vriend. Jullie gaan hem met zijn tweeën opeten. Je snijdt hem precies middendoor. Eén helft voor jou, de andere voor je vriend. De helft wordt in breuken geschreven als ½. Maar in procenten berekenen is het totaal altijd 100%. De hele taart is dus 100% en elke helft 50%.

Heb je een totaal van 275 euro, dan is dat 100% en is 27,50 euro 10 procent berekenen van dat bedrag. Heb je in totaal maar 3 euro, dan is dat óók 100% en is 10% daarvan maar 30 eurocent.

Een procent, aangeduid door het procentteken %, is een honderdste deel. Men gebruikt procenten om een verhouding aan te geven, in principe tussen een deel en het grotere geheel, door het geheel, de referentiegrootheid, op 100 procent te stellen. Het aantal procenten wordt het percentage genoemd. Door de uitdrukking in procenten wordt vaak vermeden in decimalen te moeten rekenen en laten verhoudingen met dezelfde referentiegrootheid zich onderling gemakkelijk vergelijken. In plaats van "de helft" kan men dus ook "50 procent" zeggen, of een "percentage van 50". Bij een percentage moet uiteraard de referentiegrootheid duidelijk zijn. Bij bespreking van verhoudingen van drie of meer grootheden is dit echter niet altijd het geval. Om de toe- of afname van percentages aan te geven, wordt vaak de term procentpunt gebruikt om verwarring met procentuele veranderingen te voorkomen.