Bruto naar netto

bruto netto calculator

Het is altijd belangrijk om te berekenen hoeveel je netto van je salaris overhoudt. Een bruto salaris is wel leuk maar er gaan nog heel veel kosten van af voordat jij het geld in je handen hebt. Om niet voor verassingen te komen staan is het handig om vooraf al te berekenen hoeveel geld je overhoudt. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je opzoek gaat naar een nieuwe baan. Door een bruto netto berekening te maken weet je direct waar je aan toe bent en of het waard is om voor de nieuwe baan te gaan. Als je gaat samenwonen of trouwen is het ook belangrijk om te bekijken hoeveel geld jullie netto overhouden.

In de arbeidsovereenkomst staat het contract dat gesloten wordt tussen de werkgever en werknemer. De arbeidsovereenkomst bevat onder meer de arbeidsvoorwaarden, specifieke afspraken die gemaakt zijn tussen werkgever en werknemer en het brutosalaris. In de meeste gevallen zegt de arbeidsovereenkomst niets over het nettoloon dat iemand gaat verdienen, maar enkel het brutoloon. Heb je een voorstel voor een brutosalaris ontvangen, gebruik dan de tool op deze website om te berekenen hoeveel je van het brutosalaris netto overhoudt.

Het nettoloon is het resultaat van het brutoloon waar onder andere belasting en sociale premies van zijn afgetrokken. Afhankelijk van de wetgeving houdt de werkgever deze belasting en premies in op het brutoloon om deze af te dragen aan de overheid. In tegenstelling tot het brutoloon is het nettoloon daarmee het bedrag dat de werknemer daadwerkelijk van de werkgever uitbetaald krijgt.

Het brutoloon is het loon dat de werknemer verdient bij zijn werkgever. Van dit loon worden veelal sociale premies (in België RSZ genoemd) en belastingen ingehouden, wat resulteert in het nettoloon.